top of page
חיפוש

כיצד משפיעות מסכות ההגנה מפני הקורונה על התקשורת האנושית בין בני אדם ?

מעל 70% מהתקשורת שלנו היא לא מילולית - רוב התקשורת מבוססת על הבעות הפנים.


מה קורה בעצם כשאנו עוטים מסכות ולא יכולים לראות חלק גדול מפניו של האדם העומד מולנו?


כל תקשורת בין אנשים מתרחשת בכל אינטראקציה בזמן העבודה, בקבלת שירות, פגישות היכרות, משפחה, בין מורה וילד מטפל ומטופל וכו'. בתהליך התקשורתי, מעבר למילים, מועברים המסרים באמצעות שפת הגוף ובעיקר הבעות הפנים.


לפני כשנתיים, עם פרוץ מגפת הקורונה העולמית, התקבלה ההנחיה לעטות מסיכות פנים במרחב הציבורי ובכך איבדנו את יכולת העברת המסרים האנושית העיקרית .


האם גם אנחנו משתנים כשאנחנו עוטים על פנינו בד המכסה את רוב הפנים ?


המסכה שאנו מחויבים ללבוש מסתירה את רוב פנינו ובכך מקשה על הזולת לקלוט רמזים תקשורתיים שאינם מילוליים ובכך איננו מספקים את רוב המידע אודות רגשותינו וכוונותינו.


קיימות שש הבעות פנים בסיסיות המשותפות לאדם - שמחה, עצב, פחד, כעס, הפתעה וגועל, בדומה לששת הרגשות המרכזיים המאפיינים את האדם.


לדוגמא, מחקר שבדק את פלטפורמת השכרת הדירות Airbnb ניסה לבחון את השפעת פניהם של משכירי הדירות על השכרת הדירות ומצא כי היעדר תמונת פנים של המשכיר מקטינה את הסיכוי שמישהו ישכור ממנו דירה. אותו המחקר מצא גם כי הבעת פנים חיובית, כמו חיוך, מגדילה את הסיכוי להשכיר את הדירה.


החיוך ומשמעותו


על פי מכון דוידסון של מכון וויצמן למדע, בשל הנהגת חובת עטייה של מסכות ברחבי עולם, נוצר בסיס מידע משמעותי על משמעות הבעות הפנים בתקשורת היומיומית ובייחוד משמעות החיוך. לאורך הזמן התחדדה הסברה כי עטית המסכה אכן פגעה בתפיסת עוצמת הרגש ובתופעת ההדבקה הרגשית.


חיוך כמובן מעיד על שמחה, אך בנוסף משדר חמלה, אמפתיה וחברתיות. מערכת הגמול הקשורה להנאה מופעלת באמצעות החיוך וכך אנו נמצא עצמנו מחקים ומחייכים חזרה באופן אוטומטי תוך פחות משניה. פעולה זו נקראת הדבקה רגשית וחווים זאת גם מול הבעות פנים אחרות.


לחיוכים יש חשיבות רבה בסיטואציות שונות- לדוגמא ביחסים בין מטפל למטופל בין נכד ונכדה לסבא וסבתא ובמסגרות החינוכיות. בניית הקשר, השריית אמון ודיכוי חרדות נעשות דרך החיוך.


החיוך הוא משותף לכל בני האדם. הוא מולד ולא תלוי תרבות. גם תינוקות עיוורים מחייכים מבלי שנחשפו לחיוך מעולם. החיוך מאותת לסביבה על שמחה, אושר, הנאה וסיפוק.


רוצים ליהנות מכל היתרונות של תקשורת לא מילולית מבלי להסתכן בהדבקה בנגיף?


המסכות השקופות "מגן סמייל" לרשותכם!

bottom of page