top of page
חיפוש

על הקשר בין התפתחות תינוקות למסכות קורונה

שני מחקרים שפורסמו לאחרונה חושפים את הקשר בין עטיית מסיכות אטומות לבין קשיי התפתחות בקרב תינוקות ופעוטות.

מחקר ישראלי ומחקר אמריקאי שפורסמו לאחרונה מצאו שניהם עיכובים התפתחותיים בקרב ילדים בני שלושה חודשים עד שלוש שנים, בתקופת הקורונה בה עטו ועדיין עוטים המבוגרים סביבם מסיכות המסתירות את פניהם.

תינוקות שנולדו בתקופת הקורונה סובלים מתקשים להבין את הנאמר ולבצע פעולות מוטוריות, בהשוואה לתינוקות שנולדו לפני הקורונה.

כאן נכנסות לתמונה המסכות השקופות המשווקות בישראל ומאושרות על ידי משרד הבריאות, המעניקות פתרון לבעיות ההתפתחות של תינוקות תוך שמירה על כל כללי הבטיחות הבריאותיים הנגזרים מן הקורונה.


MAGEN SMILE

המחקר האמריקאי בחן 672 תינוקות ופעוטות שנולדו בשנים 2020 ו-2021 והשוו אותם לילידי 2019-2011.

הממצאים הראו כי תינוקות אשר נולדו בתקופת הקורונה הגיעו לביצועים קוגניטיביים נמוכים יותר.

בין היתר, סובלים "תינוקות הקורונה" מקשיים בתחום המילולי, בכל הקשור לקליטת שפה ולהבעתה, ומביצועים לקויים יותר במוטוריקה עדינה וגסה. עוד עולה כי יש להם קושי גדול יותר בפתרון בעיות שאינן בתחום המילולי, לעומת ילדים שנולדו טרום הקורונה.

עטיית המסכה פגעה בתינוקות ובפעוטות שלא נחשפו להבעות הפנים של הוריהם, לא היו יכולים לקרוא את רגשותיהם ולא תמיד הבינו מה הם אומרים.

נוכחות מסכה על המבוגר ולפעמים גם על הילד, יכולה להשפיע על התפתחות השפה והדיבור כמו גם על התפתחות חברתית.

תינוקת מרגע לידתם מוכוונים לזיהוי פנים ולקריאת הבעות פנים לשם קבלת מידע על העולם. בגיל חודשיים תינוקות מתחילים לחקות הבעות פנים של מבוגר.

כבר בגיל שבעה חודשים התינוק יודע לזהות פרצוף כועס ופרצוף מפוחד. במחקרים שעקבו אחר התבוננות האדם בפנים של הזולת, מצאו כי החלק העיקרי בו מתמקד האדם אצל זולתו הוא העיניים והחלק השני הוא הפה.

מגיל חמישה-שבעה חודשים תינוקות מסתכלים על הפה של הדובר בעניין בכדי ללמוד ולחקות את תנועות הפה וההפקות מילוליות. זהו הבסיס ללימוד הדיבור.

עטיית מסכות אטומות מפריעה להיקשרות וליצירת התקשורת הטבעית המתרחשת בימים הראשונים בחיי התינוק.

בנוסף, כאשר אין יכולת לקבל מידע רגשי מהעיניים והפה בו זמנית, יתכן קושי לסנכרן את המידע משני ערוצים חשובים אלו, ובכך לגרום לבלבול רב וקושי בפענוח מסרים רגשיים.

פעוטות עשויים להתקשות בקריאת הבעות פניהם של המבוגרים בכדי לדעת האם האדם מולם כועס, שמח, מפוחד, מבוהל או חש סכנה.

יתכן והפעוטות יתקשו לדעת כיצד לנהוג ביחס למבוגר וביחס לעולם סביבם וכתוצאה גם יתקשו בתכנון תגובותיהם ויאבדו עוגני בטחון משמעותיים עבורם.

תינוקות ופעוטות בעליי קשיים התפתחותיים עשויים להתקשות יותר בהסתגלות למצב החדש ויזדקקו לתמיכה והתייחסות רחבה יותר.

עטיית מסכה שקופה מאפשרת לתינוק או לפעוט להיחשף במלואן להבעות הפנים של המבוגר המטפל בו, ובכך מעניקה לו את ההתפתחות הקוגניטיבית הנחוצה לו להקניית בטחון בהתנהלות עצמאית בעולם.MAGEN SMILE

bottom of page