top of page
חיפוש

קשיים רגשיים בקרב ילדים בתקופת הקורונה

במקביל להשפעה אשר הוכחה זה מכבר, על הנזק שגורמת עטיית מסכות פנים אטומות להתפתחותם הקוגניטיבית והתפתחות השפה התקינה בקרב תינוקות ופעוטות, סובלים גם ילדים גדולים יותר מנזקים רגשיים כאשר הם מוקפים אנשים העוטים מסכות אטומות.


MAGEN SMILE

ילדים בגילאי 6-7 מתחילים לרכוש הבנה ורמזים, מעבר לזיהוי בסיסי של פרצופים.

רמזים חברתיים מורכבים יותר, אשר ילדים בגילאים אלו אמורים ללמוד לקלוט, הם בלתי אפשריים כאשר ברוב שעות היום מוקפים הילדים במורים וצוותי הוראה העוטים מסכות אטומות החוסמות את האינטראקציות האנושיות הבסיסיות ביותר.

ילדים עד גיל 12 עשויים אף להתקשות בזיהוי דמויות היות והם נשענים על תווי פנים ייחודיים.

פגיעה ביכולת לפענח מידע רגשי המובע מתחת למסכה יוצרת קושי בזיהוי רגשי ובקשרים חברתיים.

קיים גם קושי בזיהוי דיבור אצל ילדים המוקפים אנשים עוטי מסכות אטומות.

אנשים המקשיבים לדיבור, נשענים על הערוץ השמיעתי בכדי להבין את הדובר, אך גם על הערוץ הויזואלי, הכולל תנועות שפתיים והבעות פנים.

הדבר נכון עוד יותר כאשר יש לקות שמיעה או קושי בעיבוד שמיעתי.

בעייתיות נוספת של המסכות האטומות היא העובדה שהן פוגעות במובנות הדיבור.

פגיעה זו היא כפולה- המאזין מתקשה לשמוע ולהבין, והדובר מתוסכל מהקושי להיות מובן.

קושי זה מתעצם כאשר אחד או יותר מהמשתתפים באינטראקציה הוא כבד שמיעה.

בדומה לילדים, נעזרים גם רבים מן המבוגרים בתנועות שפתיים להבנת הדיבור, מרכיב משמעותי אשר נעלם מאחורי המסכה האטומה.

עבור אנשים לקויי שמיעה, קריאת שפתיים והבעות פנים הינם הכרח להבנת דיבור.

כאשר הדובר הוא אדם עם קשיי קול ו/או קשיים בהפקת הדיבור, מובנות הדיבור ללא קריאת שפתיים יורדת משמעותית והעברת מסרים לסביבה הופכת למתסכלת במיוחד.

אז מה בעצם אפשר לעשות? כאן נכנסת לתמונה המסכה השקופה מגן סמייל.

מסכת מגן סמייל, היחידה המיוצרת ומשווקת בישראל, היא בעלת אישור משרד הבריאות, ומעניקה פתרון מושלם המאפשר לילדים בפרט ולאנשים בכלל להיחשף מחדש לכל הבעות הפנים של זולתם, תוך שמירה מוחלטת על תקנות הקורונה.

גם קוראי שפתיים נהנים משימוש במסכה השקופה, אשר החזירה להם מחדש את היכולת לקיים אינטראקציה אנושית הבסיסית ונחוצה להם כל כך.

מגן סמייל – מחזירים את החיוך!


MAGEN SMILEbottom of page